Διοίκηση & Ηγεσία

Τα οφέλη της συνεχούς βελτίωσης στο χώρο εργασίας

Εργάτης και επόπτης εργοστασίου που ελέγχουν την ποιότητα του προϊόντος με το tablet

••• Getty Images/Westend61

Ένα σχέδιο συνεχούς βελτίωσης είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων που έχουν σχεδιαστεί για να επιφέρουν σταδιακή, συνεχή βελτίωση σε προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες μέσω συνεχούς αναθεώρησης, μέτρηση , και δράση. Ο κύκλος Shewhart (επίσης γνωστός ως Κύκλος Delming ή PDCA, που σημαίνει Plan-Do-Check-Act), ή μια προσέγγιση που ονομάζεται Kaizen, είναι τα δύο πιο γνωστά πλαίσια που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της συνεχούς βελτίωσης.

Η συνεχής βελτίωση είναι μια κρίσιμη διάσταση όλων των βασικών πλαισίων και μεθοδολογιών ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων Εξι Σίγμα , ISO και Baldrige.

Γιατί Συνεχής Βελτίωση;

Οι οργανισμοί που είναι αφοσιωμένοι στη συνεχή βελτίωση αναγνωρίζουν τη σημασία αυτών των ενεργειών για την ενίσχυση της ποιότητας ενός προϊόντος, τη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών και τη βελτίωση αποδοτικότητα, παραγωγικότητα και κέρδη . Η εφαρμογή του προγράμματος είναι μια σιωπηρή παραδοχή ότι, παρόλο που οι δραστηριότητες της εταιρείας δεν θα φτάσουν ποτέ στην τελειότητα, μπορούν πάντα να είναι καλύτερες από ό,τι ήταν χθες.

4 Διαφορετικές Εφαρμογές Βιομηχανίας

Οι διάφορες εφαρμογές του κλάδου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Βιομηχανίες εστιασμένες στις διαδικασίες : Σε βιομηχανίες και εφαρμογές έντασης διεργασιών, το πρόγραμμα συνεχούς βελτίωσης επιτρέπει σε άτομα και ομάδες να εντοπίζουν ανεπάρκειες ή σημεία συμφόρησης. Αυτό δίνει στους ανθρώπους την ευκαιρία να εξορθολογίσουν τις διαδικασίες και να ελαχιστοποιήσουν το χρόνο, την προσπάθεια και τη σπατάλη. Η συνεχής βελτίωση είναι εγγενής στο σύστημα παραγωγής της Toyota (γνωστό ως μεθοδολογία Lean) και στη χρήση του Kaizen.
  • Εφαρμογές υλικού-προϊόντων : Σε εφαρμογές με επίκεντρο το υλικό, ένα πρόγραμμα συνεχούς βελτίωσης που βασίζεται στα σχόλια των πελατών επιτρέπει στον κατασκευαστή να βελτιώσει την ποιότητα του προϊόντος, να βελτιώσει τις δυνατότητες του προϊόντος σε επόμενα προϊόντα και να εντοπίσει ευκαιρίες για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών παραγωγής—με αποτέλεσμα μειωμένο κόστος.
  • Βιομηχανίες υπηρεσιών : Σε κλάδους που εστιάζουν στις υπηρεσίες, εφαρμόζεται συνεχής βελτίωση για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την ενίσχυση της ποιότητας της παροχής υπηρεσιών. Από μια επιχείρηση τροφοδοσίας έως μια επιχείρηση πλυντηρίου αυτοκινήτων, αυτές οι εταιρείες πρέπει να μετρούν τακτικά την ικανοποίηση των πελατών και να παρακολουθούν δραστηριότητες προκειμένου να εντοπίζουν ευκαιρίες βελτίωσης των αποτελεσμάτων.
  • Εταιρείες λογισμικού : Σε πολλές δραστηριότητες και μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού—συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων καταρράκτη και ευκίνητων— η θεωρία και η πρακτική της συνεχούς βελτίωσης είναι εγγενείς. Στο καταρράκτη, ένα προϊόν αναπτύσσεται σύμφωνα με λεπτομερείς προδιαγραφές και η ολοκληρωμένη εφαρμογή ελέγχεται για σφάλματα. Τα σφάλματα επιδιορθώνονται και μια νέα έκδοση δοκιμάζεται, με την προσδοκία να μειωθεί ο αριθμός των σφαλμάτων με την πάροδο του χρόνου. Οι ευέλικτες μέθοδοι ενσωματώνουν μικρότερους κύκλους ανάπτυξης και παρέχουν συνεχή ανατροφοδότηση από τους πελάτες, με επακόλουθες εκδόσεις που βελτιώνονται ως προς την ικανότητα, την ποιότητα και την απόδοση.

Ο κύκλος Shewhart

Ο κύκλος Shewhart ακολουθεί έναν κύκλο χωρίς αρχή ή τέλος, που σημαίνει ότι η συνεχής βελτίωση είναι μια διαδικασία που δεν σταματά ποτέ.

Μια απλή περιγραφή του κύκλου PDCA είναι:

  • Σχέδιο : Προσδιορίστε μια ευκαιρία και δημιουργήστε ένα σχέδιο βελτίωσης.
  • Κάνω : Δοκιμάστε την αλλαγή σε μικρή κλίμακα, όπου τα αποτελέσματα μπορούν εύκολα να παρατηρηθούν και να μετρηθούν.
  • Ελεγχος : Αξιολογήστε τα αποτελέσματα του τεστ και συνοψίστε τα διδάγματα που αντλήθηκαν.
  • υποκρίνομαι : Εάν το τεστ απέδωσε, εφαρμόστε την αλλαγή σε ελαφρώς μεγαλύτερη κλίμακα και παρακολουθήστε τα αποτελέσματα.

Θυμηθείτε, η διαδικασία είναι ένας κύκλος. Εάν η δοκιμή αποτύχει, επαναλάβετε ολόκληρη τη διαδικασία. Εάν λειτουργεί, παρακολουθήστε τα αποτελέσματα και ξεκινήστε ξανά με ένα νέο σχέδιο για την προώθηση πρόσθετων βελτιώσεων. Το έργο της συνεχούς βελτίωσης δεν τελειώνει ποτέ.

Kaizen

Το Kaizen είναι ένας ιαπωνικός όρος που σημαίνει «αλλαγή προς το καλύτερο». Ο Kaizen υποστηρίζει την προοπτική ότι όλα μπορούν να βελτιωθούν, ακόμα κι αν είναι σταδιακά. Οι συνεχείς σταδιακές βελτιώσεις με την πάροδο του χρόνου θεωρούνται επιθυμητές και μπορούν να μεταφραστούν σε βελτιωμένη ποιότητα, μειωμένο κόστος, απλοποιημένες διαδικασίες εργασίας, λιγότερα απόβλητα και βελτιωμένη ικανοποίηση και κέρδη πελατών. Η Kaizen είναι ένα κρίσιμο μέρος του ευρύτερου συστήματος παραγωγής της Toyota.

Η συνεχής βελτίωση είναι τρόπος ζωής

Ο αείμνηστος γκουρού ποιότητας W. Edwards Deming είπε ότι τα διευθυντικά στελέχη και οι οργανισμοί πρέπει να έχουν συνέπεια σκοπού και βαθιά και σταθερή αφοσίωση στη συνεχή, συνεχή βελτίωση προκειμένου να ικανοποιούν τους πελάτες , νίκησε τον ανταγωνισμό και διατήρησε θέσεις εργασίας. Η εστίαση του Deming ήταν να διασφαλίσει ότι η συνεχής βελτίωση θα εισαχθεί στην κουλτούρα, όχι κάτι που ήταν στιγμιαίο ή περιστασιακό. Συχνά επέκρινε τους μάνατζερ ότι είναι κοντόφθαλμοι και επικεντρώνονται σε λάθος μέτρα. Αντίθετα, ο Deming ενθάρρυνε τους διευθυντές να επενδύσουν μακροπρόθεσμα εστιάζοντας σε ουσιαστικά μέτρα συνεχούς βελτίωσης.

Οι οργανισμοί που διαπρέπουν σε συνεχή βελτίωση το ενσωματώνουν στις αξίες τους και το αντικατοπτρίζουν στις προσλήψεις και την εκπαίδευσή τους. Το ενσωματώνουν επίσης στον υπάλληλο τους εκτίμηση και σύστημα αποζημίωσης. Οι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ιδιοκτησία σε αυτές τις εταιρείες επειδή επενδύονται στη διαδικασία συνεχούς βελτίωσης. Εάν επισκεφτείτε μια εταιρεία που διαπρέπει σε αυτή τη δουλειά, τα σημάδια συνεχών βελτιώσεων θα είναι ορατά σε κάθε πτυχή της κουλτούρας. Η συνεχής βελτίωση είναι τρόπος ζωής, όχι παροδική μόδα ή βραχυπρόθεσμη λύση.,