Κατηγορία: Πληρωμές Και Παροχές

Ο στρατός ανέστειλε την προηγούμενη πρακτική να επιτρέπει στους παντρεμένους στρατιωτικούς που επιλέγουν να ζήσουν οικειοθελώς χωριστά από τις οικογένειές τους να ζουν σε στρατώνες βάσης. Οι στρατιώτες που λαμβάνουν στεγαστικό επίδομα και έχουν εξαρτώμενα άτομα δεν μπορούν πλέον να ζουν σε στρατώνες.
Τα περισσότερα στρατιωτικά μέλη με εξαρτώμενα άτομα έχουν επιλογές να ζήσουν στη βάση δωρεάν ή εκτός βάσης με επίδομα στέγασης. Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και στα δύο.
Λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με το πώς κάποιο προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού μπορεί να πληροί τις προϋποθέσεις για Επιλεκτικό Μπόνους Επανένταξης (SRB), το οποίο αποτελεί χρηματικό κίνητρο για τους ναυτικούς.